Voor handmatig en machinaal veldwerk ten behoeve van milieu en geotechnisch onderzoek.

Onderstaand een overzicht van onze certificaten

 • ISO 9001, in de vorm van KMS Light voor het toepassingsgebied:
  (Het uitvoeren van handmatig en machinaal veldwerk ten behoeve van milieu en geotechnisch onderzoek).
 • VCA*. VGM Checklist Aannemers, 2008/5.1 voor het toepassingsgebied:
  (Het uitvoeren van handmatig en machinaal veldwerk ten behoeve van milieu en geotechnisch onderzoek).
 • BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek.
 • Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen.
 • Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters.
 • Protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek.
 • Protocol 2018: Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem.
 • BRL SIKB 2100: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat mechanisch boren.
 • Protocol 2101: Mechanisch boren.
 • OCE-basis: Opsporen Conventionele Explosieven.
 • Veiligheid langs de metrobaan.
 • Veiligheid langs het spoor.
 • DLP: Deskundig Leidinggevende Projecten.
 • VCA-VOL: Veiligheid voor operationeel leidinggevenden.
 • Geneeskundige verklaring: Bodemsanering B.
 • BHV: Bedrijfshulpverlening

Wanneer een ander certificaat vereist is dan bovenstaande certificaten, zal deze worden ingehuurd.

Scroll Up