Voor handmatig en machinaal veldwerk ten behoeve van milieu en geotechnisch onderzoek.

Handmatig veldwerk

Handmatig veldwerk kunnen wij op elke locatie uitvoeren met behulp van onze compleet ingerichte veldwerkbussen.
Wij houden ons bezig met het uitvoeren van handmatige boringen, plaatsen van filters, grondwatermonstername, verkennend asbestonderzoek en waterbodemonderzoek. Vervolgens verwerken wij de veldwerkgegevens digitaal via Terra Index.

Machinaal veldwerk

Met onze sonische machine kunnen wij zowel milieukundige als geotechnische boringen uitvoeren tot een diepte van ongeveer 50 meter beneden maaiveld en kunnen we op iedere gewenste diepte filters plaatsen. Tevens kunnen wij vloeistoffen in de bodem injecteren i.v.m. saneringen.

Met onze geoprobe machine zijn wij in staat om door bodempuin verhardingen te boren. Het vrijmaken van verhardingen verzorgen wij voor meerdere sondeerbedrijven zodat zij ongehinderd kunnen werken.

Rapportage bodemonderzoeken

Grondig en nauwkeurig veldwerk is de basis voor goed bodemonderzoek. Coen te Beest Boringen heeft ruime ervaring, aandacht met oog voor detail en kwaliteit.

Voor het opstellen van de bodemrapportages werkt Coen te Beest Boringen samen met diverse gecertificeerde landelijke bodemonderzoek adviesbureau’s. Deze opgestelde bodemrapportages geven een scherpe analyse van het door ons uitgevoerde veldwerk en een vakkundig advies.

Scroll Up